تعداد 40 سوال از 1 دوره آزمون کتبی رشته آرماتور بند درجه 2 آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور با پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است . قيمت : 1000 تومان