فرمت فایل : word  (گزارش تخصصی) تعداد صفحات ۳۰ صفحه       بخشی از متن گزارش :   فهرست مطالب   چکیده کلید واژه ها ۵ مقدمه ۶   ساختار کتاب فارسی پایه هشتم (دوره اول متوسطه ۷   ساختار بیرونی ۷   ساختار درونی (محتوایی ۷   الف) مهارت های خوانداری   فعالیت ها ۸   ب) مهارت های نوشتاری ۸   بررسی محتوایی کتاب ۸   فصل اول: زیبایی آفرینش ۱۰   درس اول: پیش از این ها ۱۰   درس دوم: خوب جهان را ببین ۱۰   فصل دوم: شکفتن ۱۱   درس سوم: ارمغان ایران ۱۱   درس چهارم: سفر شکفتن ۱۲   فصل سوم: سبک زندگی   درس پنجم: راه نیک بختی ۱۲   درس ششم: آداب نیکان ۱۳   حکایت(خود شناسی ۱۳   درس هفتم: آزادگی ۱۳   روان خوانی(آقا مهدی ۱۳ فصل چهارم: نام ها و یاد ها ۱۴   درس هشتم: نوجوان با هوش ۱۴   درس نهم: قلم سحر آمیز ۱۴   حکایت(نام خوش بو ۱۵   درس دهم: پرچم داران ۱۵   شعر خوانی(ای وطن من ۱۵   فصل پنجم: اسلام و انقلا …