کد پایتون روش رانگ کوتا مرتبه 4کد های پایتون دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را اجرا نمایید. قيمت : 5000 تومان