کتاب English for International Tourism Pre-Intermediate به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب هاناشر کتاب: Pearsonمجموعه حاضر شامل:کتاب دانش آموز در 128 صفحه به همراه فایل صوتی کتابجواب تمارین کتاب دانش آموز در 41 صفحهکتاب کار در 65 صفحه به همراه فایل صوتی کتاب (شامل کلید سوالات)کتاب معلم در 138 صفحهفایل های PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. قيمت : 5000 تومان