کتاب 4 راه پولسازی از رابرت کیوساکی

کتاب ۴ راه پولسازی از رابرت کیوساکی

آیا شما به لحاظ مالی مستقل هستید؟ اگر در زندگی خود بر سر چند راهه مالی قرار گرفته اید، کتاب “چهارراه پول سازی” برای شما نوشته شده است. اگر می خواهید کنترل اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییربدهید، این کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک می کند . چهارراه پول سازی به صورت زیر است:
مالکیت کسب وکار، سرمایه گزار، کارمند و خویش فرما
 
هر یک از ما حداقل در یکی از ربع های چهارراه پول سازی جای می گیریم….