کتاب نوروآناتومی بالینی ویرایش هفتم نوشته ریچارد اسنل،که منبع اصلی درس نوروآناتومی برای دانشجویان رشته پزشکی در مقطع علوم پایه میباشد. قيمت : 20000 تومان