کتاب Oxford English  for information technology برای درس زبان تخصصی رشته های کامپیوتر, IT ,نرم افزار,ICT کتابی بسیار نایاب وگران برای راحتی عزیزان pdf این کتاب و ترجمه ان که بیشتر نیاز دانشجویان عزیز است را با قیمتی ناچیز در اختیارتان قرار میدهیم با تشکر مدیریت فروشگاه. قيمت : 12000 تومان