کتاب راه اندازی آکواریوم های خانگی و آشنایی با ماهیان زینتی

کتاب راه اندازی آکواریوم های خانگی و آشنایی با ماهیان زینتی

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
انتخاب آکواریوم

محل استقرار آکواریوم
اندازه آکواریوم
شکل آکواریوم

وسایل مورد نیاز و مراحل راه اندازی آکواریومماهی دار کردن آکواریوم

هوادهی
فیلترهای آکواریوم
سامپ دست ساز
پمپ ها
نوردهی
گرمادهی
وسایل تزیینی
آب
سرپوش آکواریوم

تعویض آب
طبقه بندی ماهی ها
تغذیه ماهی ها
بهداشت و بیماری
معرفی برخی ماهیان زینتی پرطرفدار آب شیرینفهرست منابع

گوپی
آنجل یا فرشته ماهی
سورم