کتاب دیکشنری تصویری چینی ماندارین ناشر کتاب: Tuttleفایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی ماندارین و انگلیسی و در 316 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. قيمت : 4000 تومان