کتاب به صورت کامل وبافرمت پی دی اف می باشد  قيمت : 2900 تومان