کتاب اصول حسابداری Needles و Powers و Crosson - ویرایش یازدهم (2011)نویسندگان: Needles و Powers و Crossonفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1331 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. قيمت : 2000 تومان