کتاب آموزش زبان آلمانیErfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2/C1(Success at the telephone and at conversations in the office) ناشر کتاب: Cornelsen    مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:کتاب درسی (Kursbuch) به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب و در 127 صفحه است.کتاب راهنما (Hinweise) به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب و در 80 صفحه است.فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 قيمت : 5000 تومان