شاید در ظاهر تفاوت بین مدیر و رهبر چندان مشخص نباشد؛ ولی در عمل این دو کاملا از یکدیگر متمایز هستند و این تفاوت مستلزم منش و روش‌های متفاوتی است.یک مدیر مسیر توسعه را از میان منابع و فرآیند‌های موجود هدایت می‌کند؛ ولی رهبر نائل شدن به رؤیاها و آرزو‌های بلند پروازانه را مسجل می‌سازد. می‌توان نقش رهبر را به بنزین سوپر و مدیر را به موتور پیشرفته تشبیه کرد که هر دوی آن‌ها برای پیروزی در مسابقه‌ و رسیدن به مقصد لازم هستند. ......در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 4000 تومان