نوع فایل: power point   قابل ویرایش  10 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: کنسروهلو هلو رسیده را می توانید انتخاب کنید ، میوه های تازه بالغ از کیفیت مطلوبی برای غذا خوردن و یا پخت و پزهستند.  هلو شربت قند می تواند بسیار در نور ، نور متوسط و یا بسته بندی می شود . آنها همچنین می توانند در آب بسته بندی شده باشد ، آب سیب یا آب انگور سفید.  مایع شربت و نگه داشتن آن در حمام آب گرم است. فهرست مطالب و اسلایدها: دستور تهیه تیکو بسته بندی سرد فرآیند با استفاده از Canner فشار خون. …