نوع فایل: power point قابل ویرایش ۵۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: هر پزشکی مجاز است برای هر فرد فوت شده ای در هر شرایطی گواهی فوت صادر نماید ولی باید توجه داشت که صدور گواهی فوت، به منزله پذیرش تمام مسئولیتها و عواقب احتمالی آن است. نداشتن آگاهی های لازم رافع مسئولیت قانونی نیست. بطور معمول در تشخیص و درمان بیماری و صدور گواهی پزشکی و فوت به اعتبار گواهی نامه پزشکی، اصل بر برائت پزشک است و مادامی که خواهان وجود نداشته باشد، مشکلی پیش نمی آید ولی بعلت فقدان قوانین مدون در مورد حیطه صدور گواهی فوت، لازم است پزشکان با رویه قضایی محلی که به طبابت مشغول هستند آگاهی کامل داشته باشند .   فهرست مطالب و اسلایدها: اهمیت ثبت علل مرگ و میر گواهی بین المللی فوت تعریف علت زمینه ای مرگ قوانین انتخاب علت زمینه ای قوانین انتخاب و تعدیل  علت مرگ …