نوع فایل:power point قابل ویرایش:۳۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: — همچون قدمت دولت و تمدن بشری —دوران پس از جنگ جهانی دوم جان استوارت میل(۱۸۶۴) با انتشار کتاب اصالت فایده،آزادی و دولت نماینده ودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور امریکا و بنیان گذار جامعه ملل (۱۸۸۷) با انتشار نخستین مقاله  با نام ”مطالعه اداره“ ماکس وبر با عرضه کتاب اقتصاد و جامعه اما مدیریت علمی تیلور و اصول اداره فایول و همین طور اصل جریانهای فکری در نظریه سازمانها سبب شدند که افرادی در حوزه اداره امور عمومی به ایجاد نوعی علم اداره بیندیشند ویلسون: مدیریت دولتی اجرای نظام مند و کارآمد قانون عمومی میباشد. —گودنو: اشاره به اجرای خط مشی های (سیاستهای) تهیه شده توسط سیاسیون دارد. —لئوناردو وایت: مدیریت دولتی، مدیریت انسانها و منابع به منظور تحقق اهداف حکومت میباشد. —وایت: مدیریت دولتی متشکل از همه عملیاتی است که هدفش تحقق یا اجرای خط مشی عمومی است. —دیماک تعریف زیر را در باره ی مدیریت دولتی عرضه کرد : مطالعه قدرت ها و مسائل ،ساز …