نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مقدمه : منبع اصلی این پروژه یک سایت اینترنتی میباشد توضیحات از کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی از مهندس قمی و چندین سایت اینترنتی میباشد . معرفی مجموعه دستورات این برنامه : این شبه دستور افست ادرس محل ذخیره دستور یا داده بعدی را تعیین میکند . شکل کلی ان بصورت زیر است . ORG ادرس مثلا دستور ORG1000Hسبب میشود که انتقال برنامه به خانه ی هزارم حافظه برود و از آنجا شروع به ادامه ی اجرای برنامه کند استفاده از این دستور در هر مکانی از برنامه اختیاری است . و هر گاه کاربر لازم دید که ادامه برنامه در خانه دیگری از حافظه اجرا شود از این دستور استفاده میکند . اما استفاده از این دستور در برنامه های  کام بلافاصله قبل از شروع کد نویسی برنامه اجباری است .                       فهرست مطالب و اسلایدها: مقدمه معرفی مجموعه دستورات این برنامه آدرس دهی فوری یا بلا …