نوع فایل: power point   قابل ویرایش ۲۲  اسلاید   قسمتی از اسلایدها: هیدرولیز جریان های بدون پروتیین ، نظیر permeateاولترافیلتراسیون شیر یا آب پنیر مشکل اصلی ، ممانعت از رشد میکروبی در طول ساخت مداوم با مواد تغذیه شده ی (Feed)  غیر استریل است. پیچیدگی فرآیند نمی گذارد که از لحاظ تجاری مورد توجه قرار گیرد.   فهرست مطالب و اسلایدها: مقدمه محصولات لبنی سنتی بدون لاکتوز هیدرولیز لاکتوز سایر فرآیند ها برای هیدرولیز لاکتوز مشکلات و معایب  نتیجه گیری …