نوع فایل: power point   قابل ویرایش  26 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:   نیترات سدیم و نیتریت سدیم بسیار نزدیک به هم هستند و هر دو به عنوان مواد نگهدارنده، به طور معمول در گوشتهای فرآوری شده استفاده می شود.  درکالباس ، هات داگ، پپرونی، ، ژامبون و…  نیترات سدیم یا نیتریت سدیم به عنوان یک عنصر افزوده میشود. این افزودنی چیست، چرا از آن استفاده می شود، و آیا خطرناک است؟    بسیاری از گوشتهای فرآوری شده نیز مواد افزودنی دارند تا  رنگ خاص را حفظ کنند.این مواد شیمیایی  همچنین  رشد باکتری های مضر خاص و یا قالب و یا سموم دیگر مانند بوتولیسم را مهار می کند. امروز طیف وسیعی از مواد با عنوان افزودنی به مقدار کم در تهیه موادغذائی استفاده می شوند.   فهرست مطالب و اسلایدها: نیترات یا نیتریت چیست؟ منابع نیترات و نیتریت نیتریت به چه غذاهائی افزوده می شود؟ موارد مصرف نیترات و نیتریت در سوسیس و کالباس میزان مجاز نیتریت و نیترات ترکیبات       &nb …