نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: وسیله: انتخاب کاندیداهای اصلاح‌طلبان در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و حوزه‌های  انتخاباتی مشابه، به رای و نظر مردم نه به معنای عام کلمه، بلکه مردم به معنای بدنه اجتماعیِ اصلاح‌طلبی واگذار شود؛ به جای آنکه بر پایه چانه‌زنی و اجماع بزرگان و سران احزاب وگروه‌های اصلاح‌طلب تعیین شود.   فهرست مطالب و اسلایدها: هدف از فعالیتهای گروهها و احزاب مختلف اصلاحطلب در عرصهی سیاست داخلی ایران چیست؟ پیروزی در انتخابات نباید در الویت استراتژیهای اصلاح طلبانه باشد بازگشت به هدف اصلی: نهادینه کردن دموکراسی هدف کوتاه مدت یا وسیله جدید افزایش تمایز و سازمان‌یافتگی جامعه خارج کردن انتخابات از حالت موج‌وار و توده‌ای در آخرین روزهای انتخابات …