نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نرم افزارها : سخت افزار کامپیوتر بدون نرم افزار ان غیر قابل استفاده است نرم افزار ها مشخص می کنند که : چه محاسباتی و روی چه اعدادی انجام شود کدام اعداد و اطلاعات و برای چه منظوری  ذخیره شوند اطلاعات ورودی و خروجی چه هستند و چگونه وارد وخارج شوند نرم افزار برنامه ای است که نوشته می شود وتوسط کامپیوتر اجرا می گردد. این برنامه ها مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که باترتیبی خاص و به منظور خاصی نوشته می شوند   فهرست مطالب و اسلایدها: نرم افزارها انواع نرم افزار نرم افزار های سیستم انواع سیستم های عامل سیستم های عامل تک  کاربره Single user operating system  انواع سیستم عامل تک کاربره سیستمهای عامل چند کاربره Multi user operating system سیستم عامل شبکه انواع شبکه سیستم عامل شبکه مترجم ها انواع مترجم مفسر (Interpreter) فایل ها و روش ثبت و دسترسی به آنها …