نوع فایل: power point   قابل ویرایش ۱۹  اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تشکیل پنج کمیته راهبردی تعیین الویت ها (محصول و آزمون) برنامه ریزی و تعیین نیازهای تجهیزاتی آموزش و انتقال تکنولوژی امور بین الملل کمیته برنامه ریزی و نظارت هدف: ارتقا توانمندیهای پیشرفته آزمایشگاهی با تخصص های خاص اجرای اثربخش و کارآمد طرح در سطح کشور فهرست مطالب و اسلایدها: هدف مراحل اجرایی طرح مراحل اجرای کشوری در کمیته راهبردی برنامه ریزی و نظارت غلات، آرد، خشکبار و تنقلات میوه، سبزیجات و صیفی جات برنج و چای، صیفی و میوه جات فرآورده های گوشتی دریایی و پروتئینی فرآورده های لبنی بسته بندی و پوشش های مواد غذایی و تستهای سریع روغن های خوراکی نوشیدنی ها،آب میوه، آب معدنی و عسل ادویه جات- زعفران انواع مواد غذایی آبهای بسته بندی برنج و گندم و دانه های روغنی کلیه مواد غذایی …