نوع فایل:power point قابل ویرایش:۵۲ اسلاید  قابل ویرایش:۱ اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: هنگامی که پرسیده شد، آیا مکانیزم‌هایی برای دریافت آموزش و تجربیات افراد و تیم‌ها وجود دارد، ۶۱ درصد جواب مثبت دادند. بهترین دوره‌هایی که توسط سازمان‌ها ذکر شدند، شامل موارد ذیل بودند: – پروژه‌های مشارکت تیمی مدیریت – استفاده از تیم‌های متمرکز – سرمشق‌گیری داخلی در قسمت‌های مختلف به صورت غیررسمی – استفاده از برنامه‌ریزی کسب و کار §بر نقش مدیریت ارشد و دیگر مدیران،می‌بایستی با توجه به وضعیت کنونی، تأکید بیشتری صورت بگیرد. ضمناً، یک مدل خود ارزیابی معتبر- مثلاً مدل تعالی کسب و کار، شاخص جایزه بالدریج- باید مورد استفاده قرار بگیرد. نقش مدیریت بویژه مدیریت ارشد، فراتر از یک توانمندساز (براساس مدل تعالی کسب و کار) بوده و به عنوان محرکی پایه‌ای در نظر گرفته شده است، البته همراه با: – تمرکز بر ذی‌نفعان – اندازه‌گیری و بازخورد – درس گرفتن از نتایج &nb …