این پاورپوینت در مورد مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله در 70 اسلاید کامل و شامل مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله،مفهوم خلاقیت و نوآوری در زندگی کاریخلاقیتخلاقیت در کارخلاقیت و نوآوری در کسب و کار خلاقیت در زندگی کاری مدیران خلاقخلاقیت در مدیریتخلاقیت حل مسئله،تعریف نوآوری وو منابع می باشد