نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها لایه اوزون چگونه تخریب می شود؟ اوزون مولکول ساده ای است که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است. تقریبا تمام اوزون موجود در اتمسفر در ارتفاع ۱۲ تا ۵۰ کیلومتری زمین وجود دارد ، اما آنچه که به عنوان لایه اوزون شناخته می شود حجم عمده اوزون در ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ کیلومتری از سطح زمین است. این لایه به عنوان سپر محافظ گیاهان، حیوانات و انسان ها در برابر تابش پرتوی ماورای بنفش خورشید عمل می کند. در صورت تخریب لایه اوزون، تشعشعات جذب شده عامل آفتاب سوختگی، سرطان پوست، آب مروارید و پیری زودرس بوده و می توانند با ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن مقاومت انسان را در مقابل بیماری ها کاهش دهند.   فهرست مطالب و اسلایدها لایه اوزون چگونه تخریب می شود؟ نمایش فرایند تخریب اوزون نمودار غلظت اوزون …