نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی: حذف گازهای اسیدی موجود برای ممانعت  از خوردگی و جلوگیری از مسمومیت کاتالیزورهای صنایع شیمیایی  تنظیم نقطه شبنم برای جلوگیری از ایجاد پدیده هیدرات کنترل ارزش حرارتی گاز برآورده نمودن نیازهای خاص مورد نظر مشتریان  آلاینده های گاز طبیعی : دی اکسید کربن:خوردگی،کاهش ارزش حرارتی،اثرات مخرب زیست محیطی،انسداد خطوط خصوصا در صورت فشرده سازی سولفید هیدروژن:خوردگی،اثرات کشندگی شدید سولفید کربونیل:مسموم کننده کاتالیست،افزایش ترکیب گوگردی گاز مرکاپتانها:خوردگی دی سولفید کربن:مسموم کننده کاتالیست مراکس و حلال ها دی سولفید دی آلکیل :در برابر حرارت پایدار نیست و به سولفید هیدروژن و ترکیب آلفینی تجزیه می شود. نیتروژن:کاهش ارزش حرارتی   فهرست مطالب و اسلایدها هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی: آلاینده های گاز طبیعی : واحدهای موجود در یک پالایشگاه گاز ترش: GTU SRU Dehydration plant MEA& …