نوع فایل:power point قابل ویرایش:۸۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها:  خطوط هوایی دلتا منظور از تنها انتخاب این است که ما به علائق مشتریان . کارمندان و سرمایه گذاران خود ارج می نهیم . ما به ارائه بهترین خدمات به مسافران و شرکت های باربری ادامه خواهیم داد و برای پرسنل خود نیز محیطی چالش طلبانه ، رضایت بخش و مثمر ثمر فراهم خواهیم ساخت که نقش و سهم آنها را به رسمیت شناخته و زحمات آنها را ارج نهد . برای سهام داران خود نیز بازده مالی باثبات و بالایی فراهم خواهیم نمود چشم انداز استراتژیک مشترک همانند آهن ربایی است که تمام براده های آهن را به خود جذب می کند. هنگامی که تمام کارمندان نسبت به هدف و خط سیر بلند مدت شرکت متعهد باشند ، امکان وجود انتخابهای مناسب و مطلوب در خصوص تصمیمات تجاری بسیار زیاد است . افراد و گروهها از هدف چشم انداز استراتژیک مشترک آگاهی دارند . در اجرای استراتژی بهبودی حاصل می شود .   فهرست مطالب واسلایدها: تدوین چشم انداز و رسالت استراتژیک تعیین اهداف مالی استراتژیک ساخت استراتژی عوام …