نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها:   مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است فهرست مطالب و اسلایدها: ساختار و مبانی نظام توصیفی زن نظام ارزشی زن نظام حقوقی زن اصول و قواعد شخصیت زن در اسلام برابری زن و مرد در شئون انسانی ارزش گذاری بر پایه ملاکهای حقیقی و قرب ربوبی حفظ حریم و حرمت زن عدالت محوری تفاوتهای حقوقی نمونه هایی از تفاوتهای حقوقی در اسلام ارث زن دی …