نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: روش Hashing با فضای پویا (Dynamic) چیست؟ روش دیگری از Hashing با فضای متغیر میباشد که شباهتهای زیادی با روش قبلی دارد: هر دو روش از یک Directory برای نگهداری آدرس Bucketها استفاده میکنند. هر دو روش از ساختار Trie برای بسط دادن فضای Directory استفاده مینمایند. تفاوت عمده این روش اینست که: برای شروع کار مانند روشهای کلاسیک Hashing از یک تابع Hash  برای آدرس دهی در یک فضای ثابت (Fixed Size) استفاده مینماید. هنگامیکه دراثر افزایش تعداد کلیدها نیازبه Splitting در Bucketها میشود، درختواره هایی با ساختار Trie که ریشه آنها در همان فضای ثابت اولیه قرار دارد شروع به رشد مینمایند.   فهرست مطالب و اسلایدها: انواع روشهای دیگر Hashing کدامند؟     (ادامه…) روش Hashing با فضای پویا (Dynamic) چیست؟ روش Hashing با توسعه خطی (Linear) چیست؟ روشهای Hashing درمقایسه با یکدیگر چگونه اند؟ در روشهای Hashing امکان کنترل Splitting چگونه است؟ …