نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اثرات دولت الکترونیک: سطح کلان (دولت) تغییر کارکرد دولت  کوچک شدن دولت تغییر شیوه اداره امور دولتی  تعامل با جامعه وگرداوری اطلاعات تصمیم گیری صحیح و مطلع ساختن شهروندان   فهرست مطالب و اسلایدها: دولت الکترونیک تاریخچه ویژگی های دولت الکترونیک روابط در دولت الکترونیک مراحل تکامل و توسعه دولت الکترونیک اثرات دولت الکترونیک مزایای دولت الکترونیک موانع ایجاد و گسترش دولت الکترونیک رسانه منتخب برای دولت الکترونیک دولت الکترونیک در ایران  رتبه بندی کشورها در سال ۲۰۰۸  منابع …