نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۴۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: حیوانات خشکی حلال گوشت شتر گاو گوسفند گاو وحشی الاغ وحشی بز کوهی آهو گورخر   فهرست مطالب و اسلایدها: مباحث غصب احیائ موات و معادن شکار و سربریدن حیوانات خوردنیها و آشامیدنیها احکام پیدا شده ها …