دسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 35 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري برنامه هاي وزارت علوم در راستاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) توسعه شبكه علمي كشور و ارتقاء سرويس دهي آن توسعه ، تقويت و پياده سازي  شبكه داخلي دانشگاهها و مراکز پژوهشي ايجاد بستر مناسب جهت آموزش هاي مجازي تدوين برنامه آموزشی لازم در راستاي تحقق اهداف طرح تکفا سيستم مديريت آموزشی و پژوهشی بر اساس فناوری ارتباطات و اطلاعات بستر سازي سخت افزاري در دانشگاهها و مراکز پژوهشي توسعه رشته هايIT  از طريق کمک به  تاسيس دپارتمانهاي ICT  شرح وظايف کميته های  تخصصي ررسي و تائيد فعاليت هاي كليدي و مطالعات اوليه ضروري در مرحله امكان سنجي اوليه طرحها شناسائي و انتخاب مجريان فني و صلاحيت دار جهت انجام فاز مطالعاتي و تهيه RFP بررسي و اعلام نظر نسبت به بودجه و اعتبارات پيش بيني شده در طرحها نظارت بر فهرست قراردادهاي مورد نياز براي اجراي طرحها نظارت بر برنامه زمانبندي واگذاري خدمات و كارهاي دوره اجراي طرحها و ارسال به كميته راهبري براي تائيد بررسي و تائيد برآورد مبلغ پيمانها و قراردادهاي مورد نيازجهت اجراي طرح وارسال آن به كميته راهبري براي تصويب بررسي تائيد گزارشات ارزيابي و اولويت بندي پيشنهادات مناقصات و مسابقات اندازه گيري و كنترل پيشرفت فعاليتهاي مرتبط با واگذاري شرح وظايف فکر گروهها ارائه راهکارهاي فني متناسب با فنآوريهاي روز به کارگروهها تحقيق پيرامون سياستها و روشهاي استفاده شده در هريک از محورهاي عمليات اعلام نظر در زمينه ابعاد فني هريک از طرحها و برنامه هاي کميته راهبري اعلام نظر فني در موار د اختلاف بين کارفرما و پيمانکار قيمت : 5000 تومان