نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیاٌت وزیران می‌رسد.   فهرست مطالب و اسلایدها: نظام پرداخت انواع نظریه های حقوق و دستمزد روشهای ارزشیابی شغل برای تعیین و برقراری حقوق و مزایا عناوین حقوق و مزایای کارکنان دولت عناوین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع ماده (۷۲ ) شرایط پرداخت برخی فوق العاده ها شـورای حـقـوق و دسـتـمـزد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سایر مواد مرتبط با نظام پرداخت …