نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در واژگان حقوق اداری، آیین‌نامه به مقرراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه وضع می‌شود. همانگونه که برخی از اساتید حقوق اداری بیان داشته‌اند، آیین‌نامه‌ها اگرچه واجد قواعد عینی و لازم‌‌الاجرا بوده و به دلیل جنبه آمریت و کلیت شباهت ماهوی با قوانین عادی دارند، ولی مسلم از نظر شکلی بین آنها تفاوت وجود دارد؛ توضیح اینکه صدور آیین‌نامه عمل اداری ناشی از صلاحیت مقامات قوه مجریه است، در حالی که تصویب قانون وصف تقنینی داشته و ناشی از صلاحیت قوه مقننه است.   فهرست مطالب و اسلایدها: مفاهیم بنیادی در مالیه عمومی مالیه عمومی چیست؟ بررسی مفهوم مالیه عمومی جایگاه مالیه عمومی در علم حقوق منابع و مبانی حقوق مالیه …