نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: منشور حقوق سالمندان حق زندگی مناسب سازی محیط زندگی با نیازها زندگی اجتماعی حضور و نقش اطرافیان درآمد و دارائی ارج نهادن به فعالیتها بهره مندی ازمراقبت   فهرست مطالب و اسلایدها: اثرات عمومی پیری سالمند آزاری و فقدان قانون راههای جلوگیری ازسالمندآزاری منشور حقوق سالمندان حقوق کلی حقوق اختصاصی حقوق شخصی و خصوصی حقوق مرتبط با سوء رفتار حقوق مرتبط با کسب اطلاعات حقوق مرتبط با ملاقاتها ودیدارها حقوق مرتبط با حفظ اموال شخصی حقوق مرتبط با عدم تبعیض در ارائه مراقبتها سهم سالمندان ازقوانین …