نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: برابری غیر از یکنواختی است. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست. با تشابه حقوق آنها مخالف است. چرا اسلام با تشابه حقوقی میان زن و مرد مخالف است؟ همان گونه که در محور اول در زمینه ساختار شخصیت زن بیان کردیم زن در نظان توصیفی (امور تکوینی)، نظام ارزشی (جایگاه رفتاری، غریزی و روحیه ای) از ویژگی هایی متفاوت با مرد برخوردار است. زن در خلقت و طبیعت خود و عاطفه و احساساتش دنیای مخصوص به خود را دارد.   فهرست مطالب و اسلایدها: ساختار و مبانی نظام توصیفی زن نظام ارزشی زن نظام حقوقی زن اصول و قواعد شخصیت زن در اسلام برابری زن و مرد در شئون انسانی ارزش گذاری بر پایه ملاکهای حقیقی و قرب ربوبی حفظ حریم و حرمت زن عدالت محوری  تفاوتهای حقوقی نمونه هایی از تفاوتهای حقوقی در اسلام ارث زن دیه زن ریاست مرد در خانه طلاق ف …