نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نظام سلامت کارآمد نیازمند مشارکت فعالانه بین گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات سلامت می‌باشد. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش‌های شخصی و حرفه‌ای و حساسیت نسبت به تفاوت‌های موجود، لازمه‌ی مراقبت مطلوب از بیمار است. به‌عنوان یکی از ارکان ارائه‌ی خدمات سلامت، بیمارستان‌ها باید نهادی برای درک و احترام به حقوق و مسؤولیت‌های بیمار، خانواده‌ی آنان، پزشکان، پرستاران و سایر مراقبت‌کنندگان باشند. بیمارستان‌ها باید به جنبه‌های اخلاقی مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند.   فهرست مطالب و اسلایدها: مفاهیم و واژه ها تاریخچه  تاریخچهی بیانیه های حقوق بیمار حقوق بیماران در آمریکا تاریخچه ی بیانیه های حقوق بیمار منشور حقوق بیمار در کشورهای جهان حقوق بیمار در ایران ترکیب کارگاه جمع بندی و اعمال نظرات و تهیه پیش نویس چهارم منشور حقوق بیمار به همراه راهکارهای عملیاتی کردن هر کدام از حقوق …