نوع فایل: power point قابل ویرایش ۵۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اسلام به عنوان یک دین مجموعه ای از عقاید، احکام و مقررات و اخلاقیات که از طریق وحی الهی توسط پیامبر اکرم دریافت شده است. آن حضرت ضمن ابلاغ وحی، وظیفه تعلیم، تفسیر و اجرای آن را نیز بر عهده داشته است. هدف دین اسلام بلکه همه ادیان الهی، تامین سعادت حقیقی انسان در زندگی دنیوی و اخروی است. سعادتی که در سایه هدایت خاص حاصل می گردد. چنین هدایتی که منشایی ربانی داشته باشد، آدمی را به فلاح و سعادت حقیقی رهنمون می سازد. پیام دین، پیام زندگی و احیای جامعه بشری است؛   فهرست مطالب و اسلایدها: انسان و حقوق مفهوم حقوق کاربرد حقوق نظام حقوقی اسلام جهان شمولی جاودانگی نقش دین در قانون گذاری و پایه ریزی نظام حقوقی اهداف حقوق مبانی حقوقی پوزیتیویستها وحقوق طبیعی حقوق طبیعی ازدیدگاه اسلام معرفت عقلانی و معرفت و حیانی …