نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در تاریخ معاصر‌ ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی‌کرده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران بوده است.   فهرست مطالب و اسلایدها: ۱- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن          2-  مقدمه تاریخی ۳- تقسیم بندی حقوق ارتباطات             4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات ۵- آموزش حقوق ارتباطات                    6-  سیر تاریخی آزادی بیان ۷- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی ۸-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها ۹- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات       …