نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: چکیده : با عنایت به رشد روزافزون شبکه و تنوع کاربری آن در دنیای امروز شاهد گسترش چشمگیر شبکه های کامپیوتری هستیم . بخش وسیعی از ادوات متصل به شبکه و ایستگاههای کاری با قابلیت های پردازش و ذخیره سازی مختلف در قالب شبکه های محلی یا شبکه های شهری ، کشوری و اینترنتی سازماندهی شده اند . می توان این امکان را برای هر کامپیوتر در شبکه فراهم آورد که بتواند به پیکربندی ارتباطاتی، سخت افزاری و نرم افزاری سایر دستگاهها دسترسی یابد. این امر می تواند در توزیع روال­ها و جریان های کاری روی ایستگاههای کاری با حفظ اولویت و زمینه سازی محاسبات توزیع شده کمک نماید. از آنجا که برای ارتباط ماشین ها در شبکه قالب داده ای ایکس- ام- ال (XML) مناسب و در عین حال کاراست ما می کوشیم اطلاعات سخت افزاری، نرم­افزاری و ارتباطاتی نودهای شبکه را به صورت مستندات ایکس- ام- ال در ماشین توزیع کننده ذخیره کرده و هنگام توزیع کار جهت بهره گیر ی از توان محاسباتی و ذخیره سازی ایستگاه های موجود …