نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: لایحه، سهم دولت برای طراحی و  ایجاد زیر ساخت های توسعه و عمران شهری و حتّی حمل و نقل عمومی را معین نکرده است.   فهرست مطالب و اسلایدها: اشکالات شکلی اشکالات ماهوی پیشنهادهای اصلاحی …