نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است . برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است . مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.   فهرست مطالب و اسلایدها: تعریف حقوق مالکیت فکری نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری     حقوق مالکیت معنوی در ایران حقوق بین الملل و مالکیت معنوی تاریخچه مالکیت معنوی در جهان حقوق بین الملل و سازمان جهان …