نوع فایل: power point قابل ویرایش ۴۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: عبور سیال رسانا از میان میدان مغناطیسی باعث القاء ولتاژ می گردد (قانون فاراده) برای سیالات با رسانندگی کم  از میدان متناوب الکترودها مستقیماً در تماس برای سیالات با رسانندگی زیاد از میدانهای ثابت الکترودها متصل به لوله ای فولادی ضد زنگ   فهرست مطالب و اسلایدها: تعریف جریان استاندارد اندازه گیری روشهای اندازه گیری جریان جریان سنج پیستونی جریان سنجهای مبتنی بر روشهای انسدادی روتامتر دبی سنج مبتنی بر تیر خمشی دبی سنج مغناطیسی باد سنج (کاوشگر)  سیم داغ  دبی سنج مبتنی بر فشار (کاوشگر فشار) سرریزها Weirs اندازه گیری جریان مواد خشک …