نوع فایل: power point   قابل ویرایش  30 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مواد معدنی؟؟؟؟؟ مواد معدنی در هر سلول، بافت و اندام  زنده ای وجود دارند در بدن انسانها آهن به مقدار خیلی کمی وجود دارد (۰٫۰۵ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)  حمل اکسیژن  حمل و نقل الکترون ها  ساختمان چند سیستم آنزیمی  مصرف کافی ریز مغذی ها   فهرست مطالب و اسلایدها: سه رویکرد برای مبارزه با کمبود آهن محصولات تقویت شده ریزکپسول سازی     ساده ترین شکل ریز کپسول مواد دیواره دلایل استفاده از ریزکپسول سازی  در صنعت غذا روش های ریز کپسول سازی مطالعات انجام شده در این زمینه نتیجه گیری …