این پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد در 42 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،سيستم مديريت عملكرد  PMS،سازمان با اهداف ، فرآيندها وCSF  ها،روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن،اهداف نظام ارزیابی عملکرداصول  و مراحل مدیریت استراتژیک،مدیریت استراتژیک،تعريف استراتژي،رويكرد استراتـژي،مدیریت تصمیمات استراتژیک،ادبيات استراتـژي،مدیریت سازمان، و...ومنابع می باشدقسمتی از متن:هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت خود دست يابد  .  1- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی2- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و ...3- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان4- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان5- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمدهÙوضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .Ùتصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .Ùتخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .Ùیک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .Ùهدفی که حدود 10 سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .Ùیک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .Ùآرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .چشم انداز عبارتست از دیدگاه ها و نتایجی که مدیران سازمان برای آینده درازمدت سازمان مدنظر دارند و قصد دارند که به آن برسند.چشم انداز استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است.چشم انداز یعنی آنچه که می خواهیم باشیم.v اطمینان از صحت استراتژی و تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهدافv شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنهاv فراهم شدن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و توسعه منابع انسانیvفراهم شدن رشد و توسعه و بهبود فرایندهاv نظام مند شدن تشویق ها و تنبیه هاv برقراری ارتباط منطقی بین تفکر مدیران و رفتار کارکنانv تحت کنترل قرارگیری دارایی های مشهود و نامشهودv برقراری توازن در ارزیابی هاv بهبود فرایند برنامه ریزی و تخصیص منابع و تصمیمگیری1- مديريت موفق عملكرد ديگر يك گزينه اختياري نيست .2- مديريت عملكرد يعني پذيرفتن و استقبال كردن از تغيير نه فاصله گرفتن از آن .3- فرآيندي مستمر و مداوم است نه پروژه اي كه يكبار اجرا مي گردد .4- فعاليتي است بر محور كاركنان .5- به اتفاق كاركنان انجام مي شود نه درباره كاركنان .6- نيروي محركه آن فاصله موقعيت كنوني و موقعيت مطلوب است .7- معيارهاي مديريت موفق عملكرد معتبر و قابل درك است .8- اين معيارها از كارايي و اثربخشي و انطباق پذيري گفت و گو مي كند .9- از فنوني استفاده كند كه موثر است و به شايستگي آنها را به كار مي برد .10 – داوري نهايي عملكرد بامشتري است واوست كه بايد راضي و خشنود باشد. قيمت : 6000 تومان