نوع فایل: power point قابل ویرایش ۷۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: موفق ترین برنامه های خصوصی سازی بر آموزش همگانی و انتشار آگهی فروش تاکید داشته اند؛ لذا تلاش ویژه برای اطلاع رسانی به مردم و پرسنل موجب تشویق آن ها به شرکت در برنامه خصوصی سازی خواهد شد که در این راستا نقش مهم و خطیر رسانه ها مورد تایید و تاکید قرار دارد .   فهرست مطالب و اسلایدها: تجارب خصوصی سازی در داخل و خارج کشور مشکلات احتمالی خصوصی شدن بانک ها شناسایی مباحث کلیدی در امر خصوصی سازی بانکها شفاف سازی صورتهای مالی بانکها تجربه کشورها در برخورد با مطالبات معوق               تجربه سایر کشورها درچگونگی مالکیت دولت در بانکها تجربه سایر کشورها درچگونگی مالکیت دولت در بانکها سرمایه گذاری خارجی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی مشکلات  بازار سرمایه نحوه برخورد با نیروی انسانی تجربه سایر کشورها درچگونگی برخورد با نیروی انسانی نهادینه کردن فرهنگ خصو …