نوع فایل: power point قابل ویرایش ۴۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مهلت درخواست اعاده دادرسی در این قانون پیش بینی نگردیده است و بر این اساس هر زمان که متقاضی ارائه دهد قابلیت رسیدگی دارد. طرفین دعوی – محکوم علیه و محکوم له می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند. «مقایسه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و ق.آ.د.م»   فهرست مطالب و اسلایدها: آشنایی با سابقه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن سابقه تاریخی تشکیلات دیوان صلاحیت و اختیارات دیوان موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور ترتیب رسیدگی آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث آرای صادره از دیوان قطعی است شرایط موضوع شکایت آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر می& …