هندبوک شامل توضیح در خصوص انواع کانالهای فلزی، پلاستیک، فایبر گلاس و ... عایق بندی و حفاظت در برابر حریق می باشد. افت فشار در کانالها مورد بررسی قرار گرفته و شرحی در خصوص کیفیت تهویه از طریق کانال آورده شده است. قيمت : 2000 تومان