این فایل شامل ۱۵ نمونه سوال حل شده از فصل اول درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی مهندسی برق میباشد. سوالات و حل آنها به صورت تایپ شده با توضیحات کامل می باشد. قيمت : 3000 تومان