سومین شماره نشریه فرهنگی اجتماعی عمار منتشر شد   برای دریافت نشریه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید     لطفا با دانلود قانونی از مالکیت معنوی اثر حمایت کنید. قيمت : 1000 تومان